Xenix
 
 
 
 
black (2)
 
מכירת ציוד קצה, מתכלים ותוכנות
 
 
 
 
 
black (2)
 
הקמה ותחזוקת רשתות תקשורת
 
 
 
 
 
black (2)
 
פתרונות מיחשוב ואינטגרציה
 
 
 
 
 
black (2)
 
תחזוקת מדפסות אירגוניות
 
 
 
 
 
black (2)
 
פתרונות הדפסה והפקת מסמכים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקונספט שלנו

 
חברת קסאניקס פתרונות בע"מ מתמחה באספקת פתרונות מחשוב משולבים לעסקים בינוניים וקטנים. אנו מציעים שילוב מיוחד של כל הפתרונות הטכנולוגיים למשרד "תחת קורות גג אחד". השילוב הזה מאפשר ללקוח רצף באספקת שירותי מיחשוב וחסכון משמעותי בהוצאות השוטפות.
 
 
יתרונות טכנולוגיים של קסאניקס פתרונות :
מכירת פתרונות הדפסה וצילום כולל תחזוקת ציוד קצה באתר הלקוח
תחזוקת רשתות תקשורת אירגוניות לפי רמות SLA
איפיון והטמעת מערכות מיחשוב אירגוניות
איתור וטיפול בתקלות מיוחדות ברשת המחשבים
שירותי Call Center מתקדמים לתמיכה בלקוחות 24x7
שירותי מיקור חוץ מתקדמים .

יתרונות תפעוליים של קסאניקס פתרונות :
תחזוקת ציוד הדפסה ומיחשוב אצל ספק שירות אחד
נוחות בהתנהלות מול ספקי השירות (Single Point of Contact)
זמינות מקסימלית לרשת מחשבים האירגונית
חסכון משמעותי בהוצאות IT
דיווחים שוטפים על התנהלות הרשת והמלצות לשיפר התיפקוד