Xenix
 
 
 
 
black (2)
 
מכירת ציוד קצה, מתכלים ותוכנות
 
 
 
 
 
black (2)
 
הקמה ותחזוקת רשתות תקשורת
 
 
 
 
 
black (2)
 
פתרונות מיחשוב ואינטגרציה
 
 
 
 
 
black (2)
 
תחזוקת מדפסות אירגוניות
 
 
 
 
 
black (2)
 
פתרונות הדפסה והפקת מסמכים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אודותינו

 
חברת קסאניקס הוקמה במטרה לשרת נאמנה את לקוחותיה ולקחת חלק פעיל בשרשרת האספקה הטכנולוגית ומתן פתרונות משולבים.

החברה פועלת על בסיס אסטרטגיה ממוקדת לקוח ומעניקה סל פתרונות מלא בתחום תחזוקת הרשתות הארגוניות ומערכות דיגיטליות משולבות לצילום והדפסה תחת קורות גג אחת! הקונספט הזה מאפשר ללקוחותינו לחסוך משאבים רבים ולהתמקד בפעילות הליבה שלהם.

צוות החברה
מאחורי כל מוצר או שירות תמיד נמצא הגורם האנושי. אנחנו בחברתנו בטוחים שאסור להתפשר על משאב האנושי, כוח אדם איכותי של קסאניקס יודע לייצר שירות מקצועי למופת. האנשים שנמצאים בחברה הם בעלי ניסיון רב ובעלי השכלה גבוהה בתחומים הרלוונטיים .

תחומי פעילות החברה
החברה מספקת פתרונות ושירותים טכנולוגיים לשוק SME. בין הפתרונות המסופקים :
  • מוצרים, שירותים ופתרונות בתחום הצילום ההדפסה.
  • הובלת פרויקטים טכנולוגיים הכוללים הקמת תשתיות ארגוניות והטמעת מערכות מיחשוב מתקדמות.
  • תחזוקת מערכות מיחשוב ומדפסות באתר הלקוח.
  • מכירת ציוד קצה ומתכלים.
 

חזון החברה

 
חזון החברה להמשיך ולספק ללקוחותיה בית אחד לאספקת פתרונות טכנולוגיים בתחומים ומיגזרים שונים.
החברה תמיד תשאף למצוינות ויצירת סינרגיה חיובית בינה לבין לקוחותיה. יחד עם זאת, קסאניקס תמשיך להיות לעובדיה בית חם והמסייע לפיתוח אישי ומקצועי.

צוות קסאניקס